Dự án Phun Thuốc Muỗi tại Nam Từ Liêm, Hà Nội

Công trình phun thuốc muỗi : số 5- C 10 khu đo thị – mỹ đình- P.Cầu Diễn- Q.Nam Từ Liêm – Mỹ Đình

  • Địa chỉ: số 5- C 10 khu đo thị – mỹ đình- P.Cầu Diễn- Q.Nam Từ Liêm – Mỹ Đình
  • Đơn vị thị công: Diệt mối Minh Tuấn
  • Hotline: 0989.782.883

Hình ảnh phun muỗi thực tế:

Phun thuốc muỗi minh tuấn
Phun thuốc muỗi minh tuấn
Phun thuốc muỗi minh tuấn
Phun thuốc muỗi minh tuấn

Trả lời