Dự án phòng chống mối tại Gia Lâm 20.5.2022

Dự án Phòng chống mối công trình

  • Địa chỉ: Phòng chống mối: Ngọc lâm- Gia Lâm – Hà Nội
  • Đơn vị thị công: Diệt mối Minh Tuấn
  • Hotline: 0989.782.883

Hình ảnh diệt mối thực tế:

Phòng chống mối: Ngọc lâm- Gia Lâm - Hà Nội
Phòng chống mối: Ngọc lâm- Gia Lâm – Hà Nội
Phòng chống mối: Ngọc lâm- Gia Lâm - Hà Nội
Phòng chống mối: Ngọc lâm- Gia Lâm – Hà Nội
Phòng chống mối: Ngọc lâm- Gia Lâm - Hà Nội
Phòng chống mối: Ngọc lâm- Gia Lâm – Hà Nội

Trả lời