Dự án phun thuốc muỗi tại Trung Văn – Nam Từ Liêm 27.5.2022

Dự án phun thuốc muỗi tại Nam Từ Liêm

  • Địa chỉ: Trung Văn- Nam Từ Liêm- Hà Nội
  • Đơn vị thị công: Diệt mối Minh Tuấn
  • Hotline: 0989.782.883

Hình ảnh diệt mối thực tế:

Phun thuốc muỗi: Trung Văn- Nam Từ Liêm- Hà Nội
Phun thuốc muỗi: Trung Văn- Nam Từ Liêm- Hà Nội

Trả lời