Dự án phòng chống mối Tây Hồ 24.5.2022

Dự án Phòng chống mối công trình

  • Địa chỉ: Phường Xuân La- Hồ Tây – Hà Nội
  • Đơn vị thị công: Diệt mối Minh Tuấn
  • Hotline: 0989.782.883

Hình ảnh diệt mối thực tế:

Phòng chống mối: Phường Xuân La- Hồ Tây - Hà Nội
Phòng chống mối: Phường Xuân La- Hồ Tây – Hà Nội
Phòng chống mối: Phường Xuân La- Hồ Tây - Hà Nội
Phòng chống mối: Phường Xuân La- Hồ Tây – Hà Nội

Trả lời