Phun muỗi và côn trùng Ga T1 và Ga T2 Sân bay nội bài 26.5.2022

Dự án phun thuốc muỗi tại sân bay

  • Địa chỉ: Trung Văn- Nam Từ Liêm- Hà Nội
  • Đơn vị thị công: Diệt mối Minh Tuấn
  • Hotline: 0989.782.883

Hình ảnh diệt mối thực tế:

Phun muỗi và côn trùng Ga T1 và Ga T2 Sân bay nội bài
Phun muỗi và côn trùng Ga T1 và Ga T2 Sân bay nội bài
Phun muỗi và côn trùng Ga T1 và Ga T2 Sân bay nội bài
Phun muỗi và côn trùng Ga T1 và Ga T2 Sân bay nội bài
Phun muỗi và côn trùng Ga T1 và Ga T2 Sân bay nội bài
Phun muỗi và côn trùng Ga T1 và Ga T2 Sân bay nội bài
Phun muỗi và côn trùng Ga T1 và Ga T2 Sân bay nội bài
Phun muỗi và côn trùng Ga T1 và Ga T2 Sân bay nội bài

Trả lời